ห้อง

ห้องพักของชฎาไทยวิลเลจเป็นสวรรค์แห่งความสงบสุขที่คุณจะฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ผ่อนคลายและปลดปล่อยความเครียดจากกิจวัตรประจำวัน สถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิมและประณีตของเพดานสูง